ความรักและการรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนาน

เทคนิคทำให้รักกันนาน

ความรักของบางคนเป็นเหมือนดั่งเทพนิยาย ขณะที่ความรักของอีกหลายเป็นการต่อสู้ ต้องใช้ความอดทนพยายามกว่าจะได้รักนั้นมาครอบครอง ไม่ว่าจะได้รักมาด้วยเหตุผลใด ทำอย่างไร สุดท้ายก็อาจสูญเสียไปได้เท่าๆ กันหากดูแลความรักไว้ไม่ดีพอ หากคุณเคยทำผิดพลาดทำลายความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำใจให้สบายเพราะไม่ใช่คุณคนเดียวที่เป็น นั่นเพราะยังขาดความเข้าใจเรื่องศาสตร์ของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานสามารถนำไปปรับใช้ได้กับคู่รักโรแมนติก ครอบครัว หรือเพื่อนๆ มาดูกันว่ามีวิธีใดจะช่วยให้ครองชีวิตคู่ยาวนาน รักษามิตรภาพกับกลุ่มเพื่อนสนิทไว้เหนียวแน่น

เทคนิคทำให้รักเนิ่นนาน

1.ตั้งใจรักษามิตรภาพ – ก่อนอื่นต้องคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่น นึกถึงความรู้สึกและความคิดของพวกเขาว่าจะมีสิ่งใดมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณได้มากที่สุด รู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรก็หลีกเลี่ยง ไม่ทำสิ่งที่จะบั่นทอนความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาว

2.หลีกเลี่ยงความคิดที่ไม่ดี – เลิกมองคนที่คุณรักอย่างมีอคติ คนเราไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม อย่านำจุดด้อยมาทำให้กลายเป็นรอยด่างพร้อยบนเส้นความสัมพันธ์ หลายคนทำพลาดมาแล้วในอดีต เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวตนของคนอื่นที่แตกต่างจากเราทั้งการกระทำและความคิด

3.ใช้การพูดคุยโดยตรง – ควรพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา เปิดกว้างและซื่อสัตย์กับคนใกล้ชิด บอกข้อมูลความคิดและความต้องการให้คนอื่นทราบ เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกัน หากเขารักและต้องการรักษาความสัมพันธ์กับเราจะจะยอมรับความรู้สึกและความคิดของคุณได้ ถ้าคุณชอบให้กอด ควรบอกคนอื่นว่าคุณชอบอย่างไร แต่อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะทำสิ่งที่เราชอบ เราบอกเล่าถึงความต้องการปรารถนาของเรา คนอื่นก็มีอิสระที่จะเลือกทำตามความต้องการและความปรารถนาของตนเองเช่นกัน

4.ฝึกสังเกตอารมณ์ – เวลาคุยกัน ไม่ใช่แต่ฟังเฉพาะสิ่งที่คนอื่นพูดเท่านั้น ต้องฟังอารมณ์ที่อยู่ใต้คำพูด สังเกตว่าคนอื่นๆ ดูเครียด สับสน เศร้า ผิดหวัง ดีใจ ร่าเริง ให้ความสำคัญกับภาษากายที่ไม่ได้รวมอยู่ในคำพูด จะเพิ่มทักษะการเข้าถึงอารมณ์และเข้าใจบุคคลอื่นมากขึ้น เมื่อคุณตอบสนองสิ่งที่พวกเขาพอใจแม้จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดี มีความสุขและรักกันยาวนาน

5.เชื่อถือผู้อื่น – ความไว้วางใจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ถ้าความสัมพันธ์ของคุณมีช่องโหว่ตรงนี้ มีความลับและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน การรักษาความสัมพันธ์อาจไม่ได้ผลในระยะยาว

เมื่อเรารักกันต้องไว้ใจกัน เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัว การแสดงความไว้วางใจคือการยอมให้แต่ละฝ่ายมีพื้นที่ส่วนตัว ไม่เข้าไปยุ่มย่าม เฝ้าติดตามกันและกัน ความจริงทุกวันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถติดตามซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นอยู่แล้ว โทรศัพท์ถึงกันแสดงความเอาใจใส่ แต่ไม่ถามซอกแซกให้เห็นความระแวงสงสัย เป็นสิ่งดีๆ ที่ควรทำเพื่อรักษามิตรภาพกับคนที่เรารักให้ยั่งยืน

รักเนิ่นนาน