ความรักครั้งนี้ จริงจังหรือชั่วคราว พิสูจน์อย่างไรดี

ความรักครั้งนี้ จริงจังหรือชั่วคราว พิสูจน์อย่างไรดี

การมีความรักเป็นสิ่งดีที่ช่วยให้จิตใจมีพลังและมีเป้าหมายในการสร้างครอบครัวที่ส่งเสริมความสุขความเจริญแก่ชีวิตกันและกัน แต่จะทราบได้อย่างไรว่าความรักครั้งนี้จะเป็นรักที่จริงจังหรือเพียงอารมณ์รักใคร่ชั่วคราว เชิญมาพิสูจน์กัน ดังนี้

จริงจังหรือชั่วคราว พิสูจน์อย่างไรดี

การผ่านกำแพงทางความรู้สึก

การที่คุณและเขาสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราว ประสบการณ์ในชีวิต ทั้งสิ่งดีและเลวร้ายให้แก่กันได้ โดยยังรู้สึกปลอดภัยและยิ่งมีความพลังใจดี ๆ ตอบกลับมา เป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนคู่คิดและมีแนวโน้มที่ดีว่าต่างคนก็สามารถแสดงความเป็นตัวเองได้ โดยที่อีกฝ่ายยังคงยอมรับในอดีตและอยากก้าวเดินเคียงข้างสู่อนาคต

ความกล้าที่จะตักเตือนหรือขัดแย้ง

ทุกคนย่อมมีความเคยชินหรืออุปนิสัยที่ต่างกัน พฤติกรรมบางอย่างเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายเห็นแล้วอาจไม่ชอบ หรือรู้สึกได้ว่าจะเป็นปัญหาทั้งต่อตัวคนรักเอง เช่น อารมณ์ใจร้อน หุนหันพลันแล่น การตัดสินใจที่วู่วาม ฯลฯ (ทำให้มักทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน) หรือเป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์ของคู่รัก เช่น การเช็คโทรศัพท์เพื่อจับผิด การไม่ไว้วางใจคนรัก การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ฯลฯ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนรักและหวังดีต่อกันด้วยใจจริงมักกล้าตักเตือนเพื่อให้คนรักแก้ไขจะได้เป็นที่รักของคนทั่วไปและมีพื้นฐานที่ดีในเติบโตทั้งในเรื่องการงานและเรื่องครอบครัวร่วมกันต่อไป

การทำความรู้จักกับครอบครัวของอีกฝ่าย

เป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าความรักครั้งนี้คุณไม่ได้คิดไปเองคนเดียว เนื่องจากปัจจุบัน คนเรามักทำงานต่างบ้าน เช่น แยกมาอยู่คอนโดใกล้ที่ทำงาน หรือย้ายมาทำงานข้ามจังหวัด ทำให้แม้แต่ตัวของลูกเองก็แทบไม่ได้พบหน้าพ่อแม่ ดังนั้นการที่ใครสักคนมีความตั้งใจพาคนพิเศษไปแนะนำทำความรู้จักกับคนในครอบครัว ก็แสดงว่า คน ๆ นั้นมีความตั้งใจที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกับคุณในระยะยาว

การไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน

ในสังคมโลกทุกวันนี้ การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะการทำร้ายร่างกายด้วยการกระทำ หรือคำพูด ทั้งโดยตรงหรือผ่านทางสื่อออนไลน์ เป็นสิ่งที่ผิดและไม่ใช่สิ่งที่คนรักจะทำต่อกันอย่างแน่นอน ตรงกันข้ามความรักดี ๆ จะทำให้ต่างคนต่างรู้สึกอยากปกป้องและดูแลอีกฝ่ายด้วย ความทะนุถนอมให้เหมือนวันแรก ๆ ที่ได้พบกัน ดังนั้น หากใครทำร้ายด้วยความหึงหวงหรือมีอาการข่มขู่เพื่อไม่ให้คุณทิ้งหรือห่างจากเขา นั่นแปลว่าเขารักตัวเองและต้องการให้คุณเป็นเครื่องสนองทางอารมณ์ และแน่นอนว่าเป็นเพียงความหลงใหลที่วันหนึ่งย่อมจบสิ้นลง และอาจยุติลงที่ความสูญเสียหรือความทุกข์ทรมานของทุกฝ่าย

ความรักครั้งนี้ จริงจังหรือชั่วคราว

จะเห็นได้ว่า ความรักที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าและเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น การพิสูจน์และแยกแยะให้ออกว่าเป็นอารมณ์รักใคร่ชั่วคราว หรือความรักแท้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณห้ามมองข้ามอย่างเด็ดขาด