นิยาม ความรัก ความสุขและปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข

นิยาม ความรัก ความสุขและปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข

หากจะกล่าวถึงนิยามของความรัก เชื่อได้เลยว่าจะมีความหมายแตกต่างกันไปตามช่วงระยะเวลาของชีวิตแต่ละคน อย่างในชีวิตวัยเด็กสิ่งที่ปรารถนาคือการได้สัมผัสจากการโอบกอดด้วยความรักจากพ่อแม่ เมื่อย่างเข้าสู่วัยเรียน วัยว้าวุ่น ก็จะแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ความรักที่มีต่อเพื่อน ไปไหน ไปกัน ขาดการยั้งคิด อีกส่วนเป็นรักต่างเพศ ที่แสดงออกถึงความหวานแหวว วู่วาม ฉุนเฉียวและเศร้าหมองเมื่อไม่ได้ดั่งใจปรารถนา

ภายหลังจากได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความรักมากขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ทั้งกระบวนการความคิดและจิตใจ บางคนอาจตกผลึกทางความคิด บางคนยังมัวเมาไหลหลงในความรัก ที่เต็มไปด้วย รูป ลักษณ์ กลิ่น เสียง อยู่ อาจต้องจมปลักในวังวน สุข เศร้า แบบนี้ไม่จบไม่สิ้น ในขณะที่คนตกผลึกทางความคิดในเรื่องของความรัก จะหันกลับมารักดูแลตัวเองให้มากขึ้น สร้างความสุขในใจจนบังเกิดรักแท้ นั่นคือ การได้หลงรักในตัวตนของตนเอง ก่อนที่จะเผื่อแผ่ความรักของตนเองไปให้ผู้อื่น ๆ ได้สัมผัสถึงความอ่อนโยน จริงใจและพร้อมที่จะให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว

รักคือ ?

นั่นเพราะความไม่แน่นอน คือความแน่นอน ชีวิตไม่มีความจีรังยั่งยืน หากแต่ รังสรรค์ความสุขให้ทุกคนที่ปรารถนารักแท้ได้เสพสม ก่อนที่จะบรรลุความสุขของความรักนั้น ๆ โดยเฉพาะความรักที่เกิดจากการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความรักที่ไม่หวังผลใด ๆ กลับคืนมา สิ่งเหล่านี้หากเราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์รับรองได้เลยว่าคุณจะได้รับความสุข

ผิดกับบางคนที่มีแต่รับเพียงอย่างเดียว ไม่เคยให้ คอยแต่เรียกร้องความสนใจและโหยหาความรักที่ขาดหาย หวังพึ่งให้คนอื่นมาเติมเต็มจนลืมคิดไปว่าจริง ๆ แล้ว มันไม่ใช่ความรักเลย เพราะการที่จะมีความรักได้จะต้องเริ่มจากการรักตนเอง ปรารถนาให้ตนเองมีความสุขเสียก่อน โดยความสุขนั้นจะต้องไม่ตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น เพราะหากรักแล้วตนเองทุกข์ คนอื่นทุกข์ จะหาความสุขได้อย่างไร

นอกจากความรักและปรารถนาในความรักซึ่งกันและกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดเสียมิได้คือความเชื่อใจ มั่นใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะต่อให้รักกันมากจนแทบจะกลืนกิน แต่เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ไร้ซึ่งความไว้ใจ เชื่อใจกันแล้ว ก็ยากที่จะเป็นความรักที่มีความสุขได้ ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่หักหลัง หรือแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าไม่สามารถทำให้เชื่อใจได้อีก ก็จะนำมาซึ่งความเศร้า เสียใจ แต่ถึงกระนั้นก็ควรหันหน้าเข้าหากัน พูดแต่ความจริง เพื่อที่จะได้หาทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากถึงที่สุดแล้วไปด้วยกันไม่ได้ ก็อย่าหลงลืมว่าทั้งคู่เคยมีความรู้สึกดีต่อกัน อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงมาใช้ในการตัดสินปัญหา เพื่อชีวิตใหม่ที่ต้องดีกว่าเดิม