เติมเต็มชีวิตด้วยจากความรู้สึกดีๆ ส่งต่อให้ผู้อื่น

ส่งต่อความรู้สึกดีๆสู้ผู้อื่น

เรียนรู้ที่จะ “รักตัวเองและดูแลตนเอง” เป็นกุญแจสำคัญของการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ก่อนจะรักใคร ต้องเรียนรู้ความรักที่แท้จริง โดยเริ่มจากการรักตัวเองก่อน เมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเองแล้วย่อมเต็มใจเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น รู้จักอภัยตัวเองกับความผิดพลาดในอดีตเพื่อที่จะก้าวต่อไปอย่างทรงพลัง ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ เมื่อเรารักคนอื่น ความรัก นั้นจะเป็นของแท้ มาจากหัวใจและจิตใจที่บริสุทธิ์

การรักตัวเองหมายถึงอะไร การรักตัวเองหมายถึงนับถือตนเอง แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกับการสร้างอัตรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นคนดี ทำถูกต้อง ผิดแล้วขอโทษไม่เป็น ต้องรู้จักเคารพให้เกียรติและคนอื่น ความรัก เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกและชัดเจนในการกระทำ เมื่อคุณมีความเมตตาและสนใจคนอื่น ก็จะได้รับความเอาใจใส่จากผู้อื่นเช่นกัน ต่างคนต่างได้ ทุกคนมีความสุขทั้งกายและใจซึ่งแตกต่างจากคนที่รับและคาดหวังแต่ฝ่ายเดียว ไม่จำเป็นต้องทุ่มเทตัวเองดูแลคนอื่น ความรักคือไม่เห็นแก่ตัว แค่ให้ในสิ่งที่ตัวเองมี แบ่งปันความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือรักแท้ที่เป็นธรรมชาติ คุณจะรู้สึกดีและคุ้มค่า ต่อไปจะเห็นเองว่าคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้นอย่างไร

เราได้ยินเสมอเรื่องเรียนรู้วิธีรักตัวเอง แต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร ควรเริ่มต้นแบบง่ายๆ ดังนี้

  • เขียนรายชื่อสิบอันดับว่าอยากให้บุคคลอื่นแสดง ความรัก และปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไร
  • สังเกตคนอื่นเป็นตัวอย่าง ใช้คนจริงหรือตัวละครทีวีเป็นแบบอย่างก็ได้
  • ฝึกมองแง่บวก รู้จักชื่นชมข้อดีของตัวเองบ้าง
  • ทำกิจกรรมใหม่ๆ เริ่มจากสิ่งที่รักที่ชอบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกมีความสุข
  • มอบความรักและความเมตตาให้คนอื่น คนดีๆ เขาจะตอบแทนในลักษณะเดียวกัน คนใจดีจะดึงดูดคนน่ารักเหมือนแม่เหล็กดึงดูดกันและกัน จะมีคนที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเข้ามาในชีวิต เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะพาเราเข้าใกล้เป้าหมาย “รักตัวเอง และรักคนอื่นเป็น”

บอกต่อหัวใจ

เมื่อมี ความรัก อยู่ในมือ สิ่งสำคัญคือรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ให้ดี เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่น เลือกอยู่ในที่ที่คุณเป็นที่ต้องการและคนอื่นเห็นคุณมีคุณค่า อย่าปล่อยให้คนอื่นทำสิ่งที่คุณไม่ชอบ ทางแก้ที่ดีคือก้าวออกมาและเข้าไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทาง เตือนตัวเองบ่อยๆ ว่า จะรักตัวเองและคนอื่น จะรักษาความรักให้ยั่งยืน ชีวิตคู่ หากบางจังหวะของชีวิตเกิดความรู้สึกว่าชีวิตฉันช่างไม่มีมิตรแท้เอาเสียเลย ถ้าอยู่กับเพื่อนแล้วจิตตกไม่สบายใจ สัตว์เลี้ยงก็เป็นเพื่อนที่ดีได้ ความรักและเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยงสอนเรื่องการรักตัวเองและรักคนอื่นได้เหมือนกัน เกิดความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีชีวิตชีวาและอายุยืน