วิธีดูแลความรักให้ยืนนาน

วิธีดูแลความรักให้ยืนนาน

การมีความรักช่วยให้ชีวิตมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดี ๆ ร่วมกัน แต่ก็มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคู่รักและสามีภรรยาจำนวนมาก รวมถึงอัตราการหย่าร้างสูงในยุคนี้ เราจึงได้รวมเทคนิคการรักษาความรักให้ยืนยาวมาฝากกัน เพื่อให้ทุกคู่นำไปปรับใช้ได้ ดังนี้

  1. เข้าใจในธรรมชาติของแต่ละคน

เมื่อคบหากันนาน แต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมนิสัยส่วนตัวออกมามากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทักษะในการใช้ชีวิต คู่รักจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอีกฝ่าย เพื่อลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกัน

  1. มีข้อตกลงร่วมกันเรื่องการเงิน

มีหลายคู่รักที่มีความรักต่อกันมานานหลายปี แต่เมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว ทำให้มีภาระต้องรับผิดชอบด้านการเงินร่วมกัน เป็นชนวนทำให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้ง อาจเพราะไม่ได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกที่คบหากัน วิธีแก้ไขคือต้องวางแผนทางการเงิน ตั้งเงินกองกลางจากเงินเดือนของทั้งคู่สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวได้ และทำให้ฐานะของครอบครัวมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้อเสียของตนเอง

การจะอยู่เป็นคู่รักที่ครองคู่กันยืนยาวได้ ต้องยอมรับและเปลี่ยนตนเอง โดยเฉพาะสิ่งที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนรัก และทำให้ละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบภายในครอบครัว เช่น การพูดจาที่ทำร้ายจิตใจ หรือหยาบคาย เมื่อมีอาการเครียด, การไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ่อยครั้ง, การนอนตื่นสาย จึงทำให้อีกฝ่ายต้องทำงานบ้านคนเดียว เป็นต้น

เมื่อรู้ข้อเสียของตนเองแล้ว ควรรีบแก้ไข ซึ่งจะช่วยทำให้การใช้ชีวิตคู่มีความสุข และครองคู่กันยาวนาน

  1. เพิ่มความโรแมนติก

คู่รักที่เพิ่งจะเริ่มรักกัน มักแสดงความรักด้วยการให้ของขวัญกันในวันพิเศษต่าง ๆ หรือพูดจาด้วยคำหวาน ๆ แต่เมื่อมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและผ่านระยะเวลานานหลายปี จะเกิดความเคยชินต่อกันมากขึ้น จนละเลยการสร้างความโรแมนติก ทำให้ชีวิตคู่จืดชืดและรู้สึกเบื่อหน่าย หากคู่ของคุณกำลังเป็นเช่นนี้ ก็ควรรีบแก้ไขโดยด่วน

  1. การดูแลเอาใจใส่

สิ่งที่แสดงถึงความรักที่มีต่อกันอย่างลึกซึ้งคือ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทุกวัน เช่น ถามไถ่เรื่องราวที่แต่ละคนประสบจากที่ทำงาน, การช่วยเหลืองานบ้าน, ช่วยกันสอนการบ้านลูก เป็นต้น เหล่านี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเหนียวแน่นและมั่นคง

วิธีที่ช่วยให้ความรักยืนยาวไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เพราะเป็นศิลปะในการครองรักที่แต่ละคู่ต้องนำหลักการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุปนิสัยและสถานการณ์ของตัวเอง จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการครองคู่ร่วมกัน และมีความรักที่ยาวนาน