อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้ความรักไม่ยืนยาว

อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้ความรักไม่ยืนยาว

การมีความรักเป็นสิ่งที่ดี ทำให้คู่รักมีความสุขและมีพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีร่วมกัน คนที่กำลังมีความรักมักวาดหวังที่จะใช้ชีวิตคู่กันไปนาน ๆ แต่บางครั้งก็พบกับอุปสรรคที่บั่นทอนความรัก ทำให้ไม่สามารถคบหาไปได้ตลอดรอดฝั่งจนถึงขั้นแต่งงาน หรือเมื่อแต่งงานกันไปแล้วก็เกิดปัญหาทำให้หย่าร้างตามมา

เรามาดูกันว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นอุปสรรคทำให้คู่รักมีปัญหากัน เพื่อจะได้ระวังและหลีกเลี่ยง

1. ขัดแย้งเรื่องเงินทอง
เรื่องเงินทองเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายคู่ เนื่องจากการขาดเทคนิคบริหารจัดการเงินที่ดี ทำให้เกิดการหยิบยืมเงินทองของอีกฝ่าย เมื่อไม่สามารถคืนได้ก็จะทำให้ความสัมพันธ์กระท่อนกระแท่น นอกจากนี้ บางคู่รักยังมีการพึ่งพิงรายได้ของอีกฝ่าย ทำให้เกิดความไม่พอใจที่สะสมไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดหนึ่งที่ความโกรธถึงขีดสุด ก็ทำให้เกิดการใช้กำลังทำร้ายร่างกายกันได้ ดังนั้น การบริหารจัดการเงินให้ดี ขยันทำงานและเก็บออมให้มากที่สุด จะทำให้ลดปัญหาการขัดแย้งกัน และทำให้การวางแผนอนาคตร่วมกันประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

2. ความไม่ซื่อสัตย์
การเผลอใจไปชอบคนอื่นแม้ว่าจะมีคู่รักอยู่แล้ว เป็นปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานยุคปัจจุบัน เพราะมีการสื่อสารกันทางออนไลน์มากขึ้นในช่องทางต่าง ๆ จึงทำให้คู่รักรู้สึกระแวงแคลงใจได้ และหากมีการแสดงความไม่ซื่อสัตย์บ่อย ๆ ก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้ความไว้วางใจนั้นหมดสิ้นไปได้
วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ การหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเพศตรงข้ามในเชิงหยอกเย้า และแสดงตัวเองเปิดเผยว่ามีคนรักแล้ว และหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม ก็ต้องรีบห้ามตัวเองและบอกคู่รักให้ทราบ เพื่อช่วยกันป้องกันหรือแก้ไขปัญหาก่อนจะบานปลาย ไม่ควรปล่อยให้ความสัมพันธ์ของคู่รักนั้นต้องพังพินาศลงด้วยอารมณ์ชั่ววูบ

3. ความไม่สม่ำเสมอ
คู่รักจำนวนมาก ไม่ว่าก่อนหรือหลังแต่งงาน เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง มักขาดความรู้สึกโรแมนติกต่อกัน ลดความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันลงไปอย่างมาก จากเดิมที่เคยโทรศัพท์หรือพูดคุยกันบ่อย ๆ เพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบ ก็กลายเป็นรู้สึกเบื่อหน่าย หรือบางคู่ก็มัวแต่ยุ่งกับเรื่องของการงานมากมายจนไม่สามารถจัดสรรเวลาให้แก่คนรักได้ตามเดิม จนทำให้เกิดความรู้สึกเหงา น้อยใจ เสียใจ และเกิดความรู้สึกห่างเหิน

ทางออกที่ดีคือ ต้องกำหนดวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้มีเวลาว่างตรงกัน เพื่อทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและสานสัมพันธ์กันต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ จึงจะเป็นช่องทางกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้มากขึ้น

จะเห็นได้ว่าอุปสรรคของความรักนั้น มีประเด็นที่สำคัญอยู่หลายประการ หากต้องการประคับประคองความสัมพันธ์ให้ยืนยาว ก็ต้องผสมผสานหลายเทคนิคเข้าด้วยกัน หากทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันป้องกันปัญหาดังที่กล่าวมาได้ ความรักของทั้งคู่ก็จะยืนยาวอย่างแน่นอน

ประคองความสัมพันธ์