เทคนิคเพิ่มความรักในครอบครัว

การแสดงความรักต่อกัน

การที่สังคมเศรษฐกิจปัจจุบันมีความรีบเร่ง พ่อแม่ต้องทุ่มเทกับการทำงาน ลูกก็ต้องเรียนพิเศษและมีกิจกรรมตามความสนใจหลากหลายนอกบ้าน ทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาที่จะพูดคุยหรือแสดงความเอาใจใส่ ที่บ่งบอกถึงความรักต่อกัน เราจึงอยากให้ทุกคนได้อ่านบทความนี้ เพื่อไม่ให้มองข้ามสิ่งที่ดีต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

การแสดงความรักต่อกัน สามารถทำได้ผ่านหลายวิธี คือ

การสัมผัส

การสัมผัส เป็นภาษากายและมีความเป็นสากล เป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้ได้ว่า กำลังได้รับความเอาใจใส่ห่วงใยซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการกอด จับมือ หอมแก้ม เมื่อทำเป็นประจำ จะช่วยเสริมสร้างความอบอุ่นใจจากข้างในได้ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้รับสัมผัสการโอบกอดจากผู้ใหญ่เป็นประจำตั้งแต่เล็ก ๆ จะมีพัฒนาการทางสมองและมีภาวะความมั่นคงทางอารมณ์ที่สูงกว่าเด็กที่ขาดสิ่งเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัด

การให้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน

พ่อแม่ยุคใหม่ต้องทำงานจนมืดและกลับมาถึงบ้านเมื่อลูกเข้านอนแล้ว ทำให้เด็กขาดที่พึ่งทางใจ หากมีปัญหาก็จะไม่สามารถปรึกษากับใครได้ ทำให้เกิดพฤติกรรมติดเกม ติดยาเสพติด หรือคบหากับเพื่อนที่ไม่ดีที่มีวุฒิภาวะน้อย ทำให้แนะนำกันทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้

การที่พ่อแม่ให้เวลากับเด็กมากขึ้น ยอมลดรายได้จากการทำงานในออฟฟิศหรือเปลี่ยนมาเป็นการทำงานระบบออนไลน์ดูบ้าง ก็จะช่วยให้เด็กรู้สึกดีขึ้น และรับรู้ได้ว่าพ่อแม่เห็นลูกเป็นคนสำคัญมากขึ้น หากทำต่อเนื่องได้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกก็จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คำพูดชมเชย

พ่อแม่หลายคนจะชื่นชมกับความสำเร็จของบุตรหลานคนอื่น เช่น เรียนเก่ง รูปร่างหน้าตาดี สร้างชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทำให้มองข้ามการชื่นชมสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูกหลาน

ทางที่ดี ควรชื่นชมบ่อย ๆ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น เด็กมีวินัย มีการดูแลตัวเองได้ ทำการบ้านด้วยตัวเองได้ ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน ซึ่งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่าทุกครั้งที่พ่อแม่ชื่นชมลูกจะมีการหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้สมองของเด็กมีศักยภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น และทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่อ่อนโยนไม่เป็นเด็กก้าวร้าวด้วย

การที่พ่อแม่ให้เวลาแก่ลูก รวมถึงแสดงกิริยาหรือให้คำพูดที่ให้กำลังใจ จำเป็นจะต้องมีความตั้งใจและสม่ำเสมอ จึงจะทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความจริงใจและความอบอุ่น หากทำเป็นประจำต่อเนื่องก็เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยให้ทุกครอบครัวมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนานแน่นอน

เทคนิคเพิ่มความรักในครอบครัว